Powrót         Dalej


Przepływy pieniężne

Aby działać w biznesie firma potrzebuje pieniędzy. Analiza cash flow przedstawia, ile pieniędzy znajduje się w posiadaniu przedsiębiorstwa. Gotówka w kasie nie jest zyskiem, a zysk nie jest równoznaczny z gotówką w kasie. Poziom zysków nie zawsze wskazuje, ile pieniędzy znajduje się w kasie. Przedsiębiorstwo może jakiś czas funkcjonować nawet wówczas jeżeli nie przynosi zysków dzięki rezerwom gotówki. Natomiast nie może przetrwać bez gotówki, nawet jeżeli osiąga zyski.