Spis treści  Następny przykład

Biznesplan gospodarstwa rolnego "Agrofarma" Spółki z o.o. na okres trzech lat (2020- 2022)


Biznesplan przedstawia przykład przedsięwzięcia finansowego gospodarstwa rolnego "Agrofarma", spółki prawa handlowego. Przedmiotem działalności podmiotu jest produkcja i sprzedaż produktów rolnych. Spółka zatrudnia ponad 40 osób. Struktura gospodarstwa: ok. 2000 ha użytków rolnych, 500 sztuk bydła typu mlecznego i 30 sztuk bydła typu mięsnego. Biznesplan zawiera 34 strony w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 23,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.