Następny przykład

Model Z-score - system wczesnego ostrzegania.


Model Z-score stanowi stosunkowo prostą i niezawodną metodę informującą o ewentualnym powstaniu trudności finansowej firmy. Metoda ta łączy tradycyjną analizę wskaźnikową z metodą statystyczną. Zaletą Z-score jest obiektywizm, ograniczenie liczby wskaźników obliczeniowych do kilku najważniejszych oraz wysoka skuteczność. Prezentowany przykład opracowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Analizę można otrzymać dokonując wpłaty 10,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.