Spis treści  Następny przykład

Biznesplan fabryki akumulatorów "BelPo" Spółki z o.o. - (2022-2024).


Biznesplan przedstawia przykład przedsięwzięcia finansowego spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Przedmiotem działalności fabryki jest produkcja akumulatorów samochodowych oraz handel nimi. Zamiarem Spółki "BelPo" jest rozszerzenie oferty produktów do pełnego asortymentu akumulatorów oraz zwiększenie sprzedaży swoich produktów. Fabryka zatrudnia 60 osób. Biznesplan zawiera 35 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 22,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.