Powrót


Spis treści:

Krótka charakterystyka firmy
Profil działalności firmy
Struktura zatrudnienia w firmie
Plan działań marketingowych
Produkty

Analiza finansowa:

Bilans
Majątek Spółki
Stan zobowiązań
Rachunek wyników w układzie okresowym
Rachunek wyników w układzie narastającym
Przepływy pieniężne w układzie okresowym
Przepływy pieniężne w układzie narastającym
Sprzedaż produktów
Zatrudnienie i płace
Planowane inwestycje i źródła finansowania
Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
Amortyzacja środków trwałych
Koszty (będące jednocześnie wydatkami)
Wybrane wskaźniki ekonomiczne
Wartość zaktualizowana netto (NPV)
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
Plan produkcji i sprzedaży w pierwszym roku
Plan produkcji i sprzedaży w drugim roku
Plan produkcji i sprzedaży w trzecim roku
Analiza ryzyka

Wykresy:

Wykres liniowy wyników finansowych w układzie okresowym
Wykres liniowy wyników finansowych w układzie narastającym
Wykres liniowy przepływów pieniężnych w układzie kwartalnym