Spis treści  Następny przykład

Biznesplan fabryki urządzeń grzewczych "Farel" Spółki z o.o. - (2022-2024).


Przykład biznesplanu przedsięwzięcia finansowego spółki prawa handlowego. Przedmiotem działalności podmiotu jest produkcja urządzeń grzewczych oraz handel nimi. W firmie zatrudnionych jest ponad 50 osób. Biznesplan zawiera 34 strony w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 22,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.