Spis treści  Następny przykład

Biznesplan biura rachunkowego "FK" na okres trzech lat - (2022-2024).


Przykład biznesplanu biura rachunkowego świadczącego usługi prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych i innych usług. Biuro zatrudniać będzie trzy osoby. Wzór biznesplanu zawiera 25 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 19,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.