Spis treści  Następny przykład

Analiza sprawozdania finansowego za okres czterech lat.


Analiza wskaźnikowa zawiera szablon opracowany w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Po uzupełnieniu arkusza wartościami liczbowymi ze sprawozdania finansowego można automatycznie uzyskać obliczenia według wyżej załączonego spisu treści. Dodatkowo zamieszczono przykład spółki prawa handlowego (z o.o.). Szablon opracowano na podstawie ustawy o rachunkowości.


Analizę można otrzymać dokonując wpłaty 26,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.