Powrót         Dalej


Plan finansowy

W części tej powinny znaleźć się najistotniejsze dane finansowe przedsiębiorstwa dotyczące sprzedaży, zysków i strat, wydatków, płynności finansowej, zapotrzebowania na gotówkę oraz informacje dotyczące źródeł pochodzenia funduszy, sposobów i terminów ich wykorzystania.