Powrót         Dalej


Rachunek wyników

Rachunek wyników pokazuje, jak firma radzi sobie w zakresie sprzedaży, kosztów i zyskowności oraz prezentuje elementy składowe wyniku finansowego. Dla inwestorów, czytających biznes plan, interesujące są wszystkie składniki przychodów i kosztów ich uzyskania, ale najważniejszy jest dla nich zysk pozostający w przedsiębiorstwie.