Powrót         Dalej


Stan zadłużenia kredytowego

Stan zadłużenia kredytowego jest niespłaconym zobowiązaniem pieniężnym, ściśle określonym, wynikającym z podpisanej wcześniej umowy kredytowej kredytobiorcy z przedstawicielami banku po uwzględnieniu już spłaconych rat kredytowych i odsetek.

Zapotrzebowanie na kredyt - Finansowanie kredytowe tradycyjnie nazywane finansowaniem zewnętrznym, bez którego firma nie posiadająca własnych środków pieniężnych nie jest w stanie zrealizować opracowanego biznesplanu. Zapotrzebowanie kredytowe można oszacować przeprowadzając analizę przepływów pieniężnych zaplanowanego przedsięwzięcia finansowego.