Powrót         Dalej


Zatrudnienie

Ludzie są najważniejszym składnikiem każdej firmy. Pracownik to inwestycja, a nie koszt. To właśnie oni przyczyniają się do jej rozwoju i generowania zysku. Firma to przede wszystkim ludzie ze swoimi pomysłami, kwalifikacjami i wiedzą. Mocną stroną firmy są pracownicy zadowoleni, lojalni, przedsiębiorczy, posiadający duże doświadczenie zawodowe i wysokie kwalifikacje. Słabą stroną podmiotu gospodarczego są pracownicy niezadowoleni z wysokości wynagrodzenia, charakteryzujący się krótkim stażem pracy, słabymi kwalifikacjami i niezdyscyplinowaniem.